Hotline: +84 903 69 33 01
+84 909 39 33 29

Luật sư

News

Nghề luật sư trên thế giới và Việt Nam


Nghề luật sư trên thế giới và Việt Nam
Ở nghĩa rộng, nói đến những người làm nghề luật là chúng ta nói đến thẩm phán, luật sư, kiểm sát viên, công chứng...

partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis