Hotline: +84 909 393 329
+84 903 693 301

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU/ THƯƠNG HIỆU/ LOGO

News

CHỦ THỂ NÀO CÓ QUYỀN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU?


CHỦ THỂ NÀO CÓ QUYỀN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU?
Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Dấu...

News

CHỦ SỞ HỮU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CÓ NHỮNG QUYỀN GÌ?


CHỦ SỞ HỮU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CÓ NHỮNG QUYỀN GÌ?
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (GCNĐKNH) là văn bằng bảo hộ được Cục Sở Hữu...

News

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU


Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam?
Tổ chức, cá nhân có thể nộp đơn trực tiếp hoặc ủy quyền cho chúng tôi (là Tổ chức đại diện sở hữu công...

News

THƯ NGỎ MỜI HỢP TÁC KINH DOANH DỊCH VỤ SỞ HỮU TRÍ TUỆ


Kính gửi: Các cá nhân/doanh nghiệp hữu quan
VPLS/Công ty luật/Doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ khác nhau,…
Tài sản sở hữu trí tuệ bao gồm...

News

THỦ TỤC SỬA ĐỔI, CHUYỂN NHƯỢNG, TÁCH ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

THỦ TỤC SỬA ĐỔI, CHUYỂN NHƯỢNG ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU
1 Thủ tục sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu
- Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định...

News

NHÃN HIỆU GỒM NHỮNG LOẠI NÀO?


NHÃN HIỆU GỒM NHỮNG LOẠI NÀO?
Theo Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009, bên cạnh nhãn hiệu thông thường, nhãn hiệu còn bao gồm...

News

QUY TRÌNH CƠ BẢN THẨM ĐỊNH ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Như đã phân tích, nhãn hiệu không được bảo hộ tự động, chủ đơn phải chuẩn bị hồ sơ đơn gồm các tài liệu như Tờ khai đơn, mẫu nhãn hiệu, Giấy ủy...

News

CÁC HÌNH THỨC THỂ HIỆN CỦA NHÃN HIỆU

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác...

News

QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM ĐƠN NHÃN HIỆU

Thẩm định hình thức?
Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định đơn theo các yêu cầu về hình thức, về đối tượng loại trừ, về quyền nộp đơn, cách thức nộp đơn,...

News

CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÃN HIỆU


Nhãn hiệu là gì?
Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân này với hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân...

News

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Một số Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tiêu biểu do Á Đông đại diện

partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis