Hotline: +84 903 69 33 01
+84 909 39 33 29

ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

News

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

- 05 bộ hình vẽ/ảnh chụp dùng để minh họa cho kiểu dáng. Các hình vẽ/ảnh chụp không được vượt quá kích thước của khổ giấy A4 và tất cả các hình vẽ/ảnh...

News

QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM ĐƠN ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được xử lý tại Cục SHTT theo trình tự tổng quát như sau:
Xét nghiệm hình thức
Sau khi được nộp tại Cục SHTT, đơn...

News

CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

1. Kiểu dáng công nghiệp là gì?
Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết...

News

MẪU BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Một số Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp tiêu biểu do Á Đông đại diện.

partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis