Hotline: +84 909 393 329
+84 903 693 301

ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ

News

CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH ĐƯỢC BẢO HỘ NHƯ THẾ NÀO?

CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH ĐƯỢC BẢO HỘ NHƯ THẾ NÀO?
Ngày nay, chúng ta dùng Microsoft Word để soạn thảo văn bản, dùng Adobe Photoshop để chỉnh sửa hình ảnh,...

News

VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUYỀN TÁC GIẢ/QUYỀN LIÊN QUAN

Các khái niệm cơ bản về quyền tác giả, quyền liên quan
1. Quyền tác giả là gì? Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình...

News

QUYỀN TÁC GIẢ LÀ GÌ?


Quyền tác giả là quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu, thường...

News

ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ - THỦ TỤC CẦN THỰC HIỆN

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.
Theo quy định tại Điều 14 Luật sở hữu trí tuệ 2005,...

News

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ

Thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan
1. Hồ sơ
- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép kinh doanh/Giấy phép...

partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis