Hotline: +84 909 393 329
+84 903 693 301

DUY TRÌ, GIA HẠN HIỆU LỰC VĂN BẰNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ

News

GIA HẠN HIỆU LỰC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

HỒ SƠ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU (THÔNG QUA TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP)
- Giấy ủy quyền (theo mẫu của Tổ chức đại diện SHCN);
-...

News

GIA HẠN HIỆU LỰC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU


GIA HẠN HIỆU LỰC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là văn bằng bảo hộ được Cục Sở Hữu Trí Tuệ (SHTT)...

News

THỜI ĐIỂM GIA HẠN HIỆU LỰC BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP VÀ GIẤY CHỨNG...


THỜI ĐIỂM GIA HẠN HIỆU LỰC BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU
Văn bản pháp luật liên quan: Thông...

News

GIA HẠN HIỆU LỰC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm.
Để được...

partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis