Hotline: +84 909 393 329
+84 903 693 301

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP, THAY ĐỔI, CHUYỂN ĐỔI, GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

News

XỬ PHẠT ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP KHÔNG GÓP ĐỦ VỐN ĐIỀU LỆ THEO LUẬT DOANH NGHIỆP...


XỬ PHẠT ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP KHÔNG GÓP ĐỦ VỐN ĐIỀU LỆ THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2014
Theo Điều 112 Luật Doanh Nghiệp 2014 quy định về thanh toán cổ phần...

News

HƯỚNG DẪN GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP TỰ NGUYỆN


Hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp tự nguyện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014
Giải thể doanh nghiệp là một trong những thủ...

News

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
I. CHUẨN BỊ HỒ SƠ
Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu...

partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis