Hotline: +84 909 393 329
+84 903 693 301

TƯ VẤN HỢP ĐỒNG

News

5 LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM


5 LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM
Theo Luật Doanh nghiệp năm 2014, hiện có 5 loại hình doanh nghiệp sau: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN, CÔNG TY HỢP DANH, CÔNG...

News

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP THEO LUẬT DOANH NGHIỆP


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CHUNG CỦA
DOANH NGHIỆP THEO LUẬT DOANH NGHIỆP
Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp được quy định trong rất nhiều văn bản pháp...

News

GÓI DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT THƯỜNG XUYÊN VÀ KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ


GÓI DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT THƯỜNG XUYÊN VÀ KẾ TOÁN
CHO DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ
Số lượng doanh nghiệp ở Việt Nam không ngừng tăng, tuy nhiên quy...

partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis