Hotline: +84 909 393 329
+84 903 693 301

ĐĂNG KÝ WEBSITE VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG

News

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ, THÔNG BÁO WEBSITE VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG

BA LÝ DO ĐỂ THÔNG BÁO, ĐĂNG KÝ WEBSITE VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG
Hiện nay, các cá nhân, doanh nghiệp lập website để quảng bá, quảng cáo sản phẩm,…. nhưng phần...

News

THỦ TỤC THÔNG BÁO, ĐĂNG KÝ WEBSITE VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG


THỦ TỤC THÔNG BÁO, ĐĂNG KÝ WEBSITE VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh | Giấy chứng nhận đầu tư | Giấy phép đầu tư
...

News

BA LÝ DO ĐỂ THÔNG BÁO, ĐĂNG KÝ WEBSITE VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG


BA LÝ DO ĐỂ THÔNG BÁO, ĐĂNG KÝ WEBSITE VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG
Hiện nay, các cá nhân, doanh nghiệp lập website để quảng bá, quảng cáo sản phẩm,…....

News

QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT THEO NGHỊ ĐỊNH 185/2013/NĐ-CP LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG...


Xử phạt hành vi vi phạm về thiết lập website thương mại điện tử
Theo nghị định Số: 185/2013/NĐ-CP chi tiết MỤC 11 - Điều 81 khoản 2,3,4,5
2. Phạt tiền từ...

News

CÁC WEBSITE CẦN ĐĂNG KÝ, THÔNG BÁO VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG


1. WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BÁN HÀNG
Theo mục 8 Điều 3 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ban hành ngày 16/05/2013, Website thương mại điện tử (dưới đây gọi tắt...

News

ĐĂNG KÝ WEBSITE VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG


1. Khái niệm:
Đăng ký website với Bộ Công Thương phục vụ chủ yếu cho việc mua bán, trao đổi, quảng cáo hàng hóa, dịch vụ của các công ty. Để giúp cho Quý...

partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis