Hotline: +84 909 393 329
+84 903 693 301

DỊCH THUẬT

News

DỊCH VỤ DỊCH THUẬT TÀI LIỆU TỐ TỤNG

Tố tụng bao gồm tố tụng dân sự, tố tụng hình sự, tố tụng hành chính. Dịch thuật tài liệu tố tụng pháp là dịch các tài liệu, văn bản, thuật ngữ và khái...

News

DỊCH THUẬT TƯ PHÁP

I. QUY ĐỊNH VỀ DỊCH THUẬT TƯ PHÁP
Dịch thuật tư pháp hay còn gọi là dịch thuật công chứng tư pháp là việc chứng thực bản dịch thực hiện bởi phòng tư pháp...

News

DỊCH VỤ DỊCH THUẬT TÀI LIỆU PHÁP LÝ

Dịch thuật pháp lý là dịch các tài liệu, văn bản pháp lý, thuật ngữ và khái niệm liên quan đến lĩnh vực pháp luật. Đây là một lĩnh vực dịch thuật đòi hỏi...

News

DỊCH VỤ DỊCH THUẬT CỦA CÔNG TY SỞ HỮU TRÍ TUỆ Á ĐÔNG


DỊCH VỤ DỊCH THUẬT CỦA CÔNG TY SỞ HỮU TRÍ TUỆ Á ĐÔNG
Công ty TNHH Tư Vấn - Dịch Thuật - Sở Hữu Trí Tuệ Á Đông, bên cạnh là đại diện sở hữu...

partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis