Hotline: +84 903 69 33 01
+84 909 39 33 29

Lĩnh vực hoạt động

QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM ĐƠN NHÃN HIỆU

Cập nhật: 22/03/2017 14:43
 Thẩm định hình thức?
Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định đơn theo các yêu cầu về hình thức, về đối tượng loại trừ, về quyền nộp đơn, cách thức nộp đơn, lệ phí để đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ. Thời gian thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn.
 
Công bố đơn hợp lệ?
Đơn nhãn hiệu được chấp nhận hợp lệ được công bố trên Công báo SHCN trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ. Nội dung công bố đơn gồm các thông tin số đơn, ngày nộp đơn, mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ kèm theo đơn, tên và địa chỉ chủ đơn, ...
 
Thẩm định nội dung?
Đơn nhãn hiệu được chấp nhận hợp lệ sẽ được Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định tiếp về nội dung để đánh giá khả năng cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ. Thời hạn thẩm định nội dung đơn nhãn hiệu là 9 tháng kể từ ngày công bố đơn.
 
Đơn đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ban hành Thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ và yêu cầu nộp phí cấp bằng. Ngược lại, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ban hành Thông báo dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ và nêu rõ lý do từ chối.
 
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu?
Đơn đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ và người nộp đơn nộp đủ phí theo thông báo sẽ được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho nhãn hiệu nêu trong đơn.

Các tin khác

partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis