Hotline: +84 909 393 329
+84 903 693 301

Văn bản pháp luật - Tin tức Tin tức

Bạn cần biết khi nộp đơn đăng ký sáng chế

Cập nhật: 22/03/2017 19:58
 Theo Luật SHTT, Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Sáng chế được bảo hộ dưới hai hình thức cơ bản: Bằng độc quyền sáng chế và Bằng độc quyền giải pháp hữu ích:
- Bằng độc quyền sáng chế phải đáp ứng 3 điều kiện: có tính mới, trình độ sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp;
 
- Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng 2 điều kiện: có tính mới và có khả năng áp dụng công nghiệp.
 
Thời hạn bảo hộ: Sáng chế là 20 năm, giải pháp hữu ích là 10 năm và đều không được gia hạn.
Điểm khác biệt giữa việc công bố và thẩm định nội dung đơn sáng chế với kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu
 
Quá trình đăng k‎‎ý sáng chế về cơ bản giống với đăng ký KDCN và nhãn hiệu hàng hóa, theo đó đơn đều trải qua các giai đoạn thẩm định hình thức, công bố và thẩm định nội dung đơn. Tuy nhiên đối với đăng ký KDCN và nhãn hiệu hàng hóa, trong đơn nộp đến Cục SHTT chủ đơn phải yêu cầu công bố và yêu cầu thẩm định nội dung đơn nhờ đó nếu được hợp lệ, đơn sẽ tự động công bố và tiếp tục được thẩm định nội dung và có kết quả cuối cùng, trong khi đó, đối với đăng ký sáng chế, yêu cầu công bố và thẩm định nội dung có thể nộp sau trong tiến trình đơn. Luật SHTT quy định khoảng thời gian cho việc yêu cầu công bố đơn và thẩm định nội dung đơn sáng chế để chủ đơn linh động về thời điểm công bố và chọn đúng thời điểm có văn bằng bảo hộ nhờ đó giúp chủ văn bằng sau này chọn đúng thời điểm khai thác thương mại sáng chế cũng như hạn chế tối đa phí duy trì hiệu lực hàng năm. Trong trường hợp chủ đơn không nộp yêu cầu thẩm định nội dung, đơn sáng chế sẽ không được thẩm định nội dung và coi như bị rút bỏ. Do vậy, trong việc đăng ký sáng chế, chủ đơn đặc biệt lưu ý đến các thời hạn này.
Luật SHTT quy định thời hạn công bố đơn và thời hạn nộp yêu cầu thẩm định nội dung đơn sáng chế như sau:
 
* Thời hạn công bố đơn được quy định:
- Đơn đăng ký sáng chế được công bố trong tháng thứ mười chín kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn, nếu đơn không có ngày ưu tiên hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tuỳ theo ngày nào muộn hơn;
 
- Đơn đăng ký sáng chế theo Hiệp ước hợp tác về sáng chế (sau đây gọi là “đơn PCT”) được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ sau khi đơn đã vào giai đoạn quốc gia;
- Đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu công bố sớm được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày Cục SHTT nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tuỳ theo ngày nào muộn hơn.
 
* Thời hạn yêu cầu thẩm định nội dung được quy định:
Yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế phải được nộp trong thời hạn 42 tháng kể từ ngày ưu tiên, nếu trong đơn có yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế, hoặc trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày ưu tiên nếu yêu cầu cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích
 
Ks Võ Minh Trí
Công ty SHTT Á Đông

Các tin khác

partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis