Hotline: +84 903 69 33 01
+84 909 39 33 29

Lĩnh vực hoạt động

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Cập nhật: 23/03/2017 11:01
 - 05 bộ hình vẽ/ảnh chụp dùng để minh họa cho kiểu dáng. Các hình vẽ/ảnh chụp không được vượt quá kích thước của khổ giấy A4 và tất cả các hình vẽ/ảnh chụp phải có cùng tỷ lệ. Số lượng hình vẽ/ảnh chụp trong 01 bộ phải đủ để có thể thể hiện được kiểu dáng (kiểu dáng nhìn từ các phía khác nhau và hình ảnh tổng thể của kiểu dáng);

- Bản mô tả vắn tắt kiểu dáng, trong đó có chỉ ra các đặc điểm khác biệt của kiểu dáng xin được bảo hộ.
 
- Giấy Ủy Quyền (theo mẫu: Microsoft Word file hoặc pdf file). Bản sao của Giấy Uỷ Quyền có thể được chấp nhận cho việc nộp đơn nhưng bản gốc phải được bổ sung trong thời hạn 1 tháng tính từ ngày nộp đơn.
 
- Tờ khai đăng ký kiểu dáng (theo mẫu: Microsoft Word file).
 
- Bản sao tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên có xác nhận của cơ quan nơi đơn ưu tiên được nộp (trong trường hợp đơn xin hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris).
 
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ :
Công ty Tư Vấn Sở Hữu Trí Tuệ Á Đông
Phòng 2.2 Tòa nhà Tuấn Minh, 90-92 Lê Thị Riêng,
phường Bến Thành, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 39260120 – 39260125, Fax : (84-8) 39260121
partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis