Hotline: +84 909 393 329
+84 903 693 301

Lĩnh vực hoạt động

CÔNG BỐ MỸ PHẨM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

Cập nhật: 14/04/2017 13:39
I. HỒ SƠ CÔNG BỐ MỸ PHẨM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (02 bản) kèm theo dữ liệu công bố (bản mềm của Phiếu công bố);

Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Trường hợp tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không phải là nhà sản xuất thì phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà sản xuất (bản sao chứng thực);
- Bản chính hoặc bản sao chứng thực Giấy uỷ quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường được phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam (áp dụng đối với mỹ phẩm sản xuất trong nước mà tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không phải là nhà sản xuất).

II. Thời gian và chi phí thực hiện công bố mỹ phẩm:
- Thời gian soạn thảo: 1 - 3 ngày làm việc 
- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả: 10 – 15 ngày làm việc
- Chi phí áp dụng tùy theo số lượng sản phẩm mỹ phẩm công bố

 

partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis