Hotline: +84 909 393 329
+84 903 693 301

Lĩnh vực hoạt động

HƯỚNG DẪN KHI TÊN DOANH NGHIỆP VI PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Cập nhật: 12/09/2019 15:55

HƯỚNG DẪN KHI TÊN DOANH NGHIỆP VI PHẠM
QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

 

          Biện pháp xử lý khi tên doanh nghiệp vi phạm quyền sở hữu công nghiệp bao gồm buộc thay đổi tên doanh nghiệp, loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp; thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

          Ngày 05 tháng 4 năm 2016, Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp; áp dụng đối với:

          - Doanh nghiệp thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp sử dụng tên doanh nghiệp đã đăng ký xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

          - Chủ thể quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ (sau đây gọi tắt là chủ thể quyền sở hữu công nghiệp).

          - Cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

          - Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc thay đổi tên doanh nghiệp, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có tên xâm phạm đặt trụ sở chính).

          - Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

          Căn cứ để xác định tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, do cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hoặc người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp kết luận hoặc quyết định.

          Văn bản kết luận tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp là kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp hoặc quyết định xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền xử phạt, trong đó có áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc thay đổi tên doanh nghiệp, loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp.

          Biện pháp xử lý khi tên doanh nghiệp vi phạm quyền sở hữu công nghiệp bao gồm:

          - buộc thay đổi tên doanh nghiệp, loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp: áp dụng khi doanh nghiệp vi phạm không chấm dứt hành vi sử dụng tên doanh nghiệp xâm phạm trên hàng hóa, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, biển hiệu, giấy tờ giao dịch hoặc không tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp xâm phạm theo thông báo của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc theo thỏa thuận của các bên.

          - thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: được áp dụng đối với doanh nghiệp vi phạm không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thay đổi tên doanh nghiệp hoặc buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền, không gửi báo cáo giải trình.

          Trình tự, thủ tục xử lý vi phạm liên quan đến tên doanh nghiệp

          Khi nhận được đơn yêu cầu xử lý vi phạm liên quan đến tên doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm có thể yêu cầu bên bị yêu cầu xử lý cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ giải trình (điểm c, khoản 2 Điều 25 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp) hoặc tiến hành thanh tra, kiểm tra, xác minh, thu thập chứng cứ. Kết thúc quá trình này, cơ quan có thẩm quyền xử lý ra một trong các văn bản sau đây:

          a) Văn bản kết luận về việc sử dụng tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm gửi văn bản đó cho chủ thể quyền sở hữu công nghiệp, doanh nghiệp vi phạm và tạo điều kiện cho các bên tự thỏa thuận, thương lượng trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ban hành văn bản kết luận này. Nếu các bên đã đạt được thoả thuận trong thời hạn quy định và đề xuất biện pháp giải quyết phù hợp quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ, không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của bên thứ ba, người tiêu dùng và xã hội theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP nói trên thì cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm ra văn bản thông báo ghi nhận sự thỏa thuận đó và dừng giải quyết vụ việc. Trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận thì chủ thể quyền sở hữu công nghiệp có quyền gửi văn bản thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh đề nghị có văn bản yêu cầu doanh nghiệp có tên xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp phải thay đổi tên gọi cho phù hợp, kèm theo các tài liệu, hồ sơ theo quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

          Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ giấy tờ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo yêu cầu doanh nghiệp có tên xâm phạm đổi tên doanh nghiệp và tiến hành thủ tục thay đổi tên trong thời hạn 02 tháng, kể từ ngày ra Thông báo.

          b) Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong đó có áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thay đổi tên doanh nghiệp hoặc buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp.

 

          Thông tư hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp, loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp có quyết định xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp tại Điều 10 và quy định rõ trách nhiệm, phối hợp xử lý tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

          Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2016

          Theo http://business.gov.vn


          Lưu ý: Nội dung bài viết được đăng tải nhằm mục đích tuyên truyền pháp luật và để tham khảo, vấn đề cụ thể của Quý độc giả cần liên hệ với người có chuyên môn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và doanh nghiệp như luật sư, người đại diện sở hữu công nghiệp.

 

 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ Á ĐÔNG

Phòng F2&F3, Tòa nhà FOSCO, Số 2 Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM

Hotline: +84 903 693 301 - Mobile: +84 909 393 329

Tel: +848 3926 0120, 3926 0125

Email: info@a-dong.com.vn; consultant@a-dong.com.vn

Website: www.a-dong.com.vn; www.dangkynhanhieuonline.com

Facebook: adongip
partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis