Hotline: +84 909 393 329
+84 903 693 301

Lĩnh vực hoạt động

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Cập nhật: 16/09/2019 16:19

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP


          Trong suốt hơn 12 năm hoạt động của Công ty TNHH Tư Vấn Sở Hữu Trí Tuệ Á Đông, tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được Cục Sở  Hữu Trí Tuệ cấp phép hoạt động, Quý khách hàng thỉnh thường yêu cầu cung cấp các Giấy tờ chứng minh là doanh nghiệp được đại diện hoạt động trong lĩnh vực này và một số trường hợp khách hàng thắc mắc điều kiện để được Cục Sở Hữu Trí Tuệ cấp phép hoạt động. Bài viết sau đây nhằm làm sáng tỏ vấn đề này.

 

          Theo Quy định tại Phụ lục 4 của Luật đầu tư, Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, do đó muốn kinh doanh trong lĩnh vực này cần phải đáp ứng điều kiện kinh doanh. Cụ thể cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

          - Là tổ chức có chức năng hoạt động dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp 
          - Người đứng đầu tổ chức hoặc người được người đứng đầu tổ chức uỷ quyền phải đáp ứng các điều kiện hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

 

          1. TỔ CHỨC CÓ CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

 

          Theo Luật Sở Hữu Trí Tuệ, tổ chức sau đây mới được kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp với danh nghĩa tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp: doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, trừ tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam. Như  vậy, quy định pháp luật hiện hành không cho phép cá nhân, hộ kinh doanh, hộ gia đình, … và tổ chức nước ngoài kinh doanh trong lĩnh vực này. Việc thành lập các tổ chức nói trên tuân theo pháp luật liên quan chẳng hạn thành lập doanh nghiệp thì theo Luật doanh nghiệp, thành lập hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã,…
          Các tổ chức thành lập hợp pháp như nêu trên còn phải có chức năng hoạt động dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. Hiện nay, theo nguyên tắc người dân được kinh doanh những gì pháp luật không cấm, nên việc ghi nhận ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động là dễ dàng, chỉ cần khai báo trong hồ sơ đăng ký thành lập.

           Khi hoạt động, tổ chức tiếp tục phải đáp ứng thêm điều kiện người đứng đầu tổ chức hoặc người được người đứng đầu tổ chức uỷ quyền phải đáp ứng các điều kiện hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp quy định về điều kiện hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (khoản 1 Điều 155 Luật Sở hữu trí tuệ).

 

          2. ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÁ NHÂN ĐÁP ỨNG CÁC ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

 

          Theo quy định Luật Sở Hữu Trí Tuệ, cá nhân được phép hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau đây:
          a) Có Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp;

          b) Hoạt động cho một tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.

 

          Để được cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, cần đáp ứng các điều kiện sau:

          a) Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

          b) Thường trú tại Việt Nam;

          c) Có bằng tốt nghiệp đại học;

          d) Đã trực tiếp làm công tác pháp luật về sở hữu công nghiệp liên tục từ năm năm trở lên hoặc đã trực tiếp làm công tác thẩm định các loại đơn đăng ký sở hữu công nghiệp tại cơ quan quốc gia hoặc quốc tế về sở hữu công nghiệp liên tục từ năm năm trở lên hoặc đã tốt nghiệp khoá đào tạo pháp luật về sở hữu công nghiệp được cơ quan có thẩm quyền công nhận;

          đ) Không phải là công chức, viên chức đang làm việc tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác lập và bảo đảm thực thi quyền sở hữu công nghiệp;

          e) Đã đạt yêu cầu tại kỳ kiểm tra về nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp do cơ quan có thẩm quyền tổ chức.

 

          Như vậy, pháp luật quy định điều kiện để cá nhân được phép hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp tương đối cao, chặt chẽ so với những ngành nghề thông thường trong xã hội (chẳng hạn như một người chỉ cần tốt nghiệp đại học là có thể hoạt động trong lĩnh vực của mình) và ngoài ra công chức, viên chức thì không được hoạt động trong lĩnh vực này.

 

          Xin được lưu ý, bài viết chỉ nhằm mục đích thông tin và phổ biến pháp luật và không được áp dụng cho tất cả trường hợp.

 

 

Trường hợp cụ thể, vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Tư Vấn – Dịch Thuật – Sở Hữu Trí Tuệ Á Ðông 

Phòng F2&F3, Tòa nhà FOSCO, 2 Phùng Khắc Khoan,

P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM

Hotline: +84 903 693 301 - Mobile: +84 909 393 329

Tel: +848 3926 0120, 3926 0125

Email: info@a-dong.com.vn;consultant@a-dong.com.vn

Website: www.a-dong.com.vn; www.dangkynhanhieuonline.com

partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis