Hotline: +84 909 393 329
+84 903 693 301

Lĩnh vực hoạt động

THỜI ĐIỂM GIA HẠN HIỆU LỰC BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Cập nhật: 17/09/2019 16:10

THỜI ĐIỂM GIA HẠN HIỆU LỰC BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

 

 


         
Văn bản pháp luật liên quan: Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN, ngày 30/06/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2011 và Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20 tháng 02 năm 2013

          Theo quy định tại Điều 20.4 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN nói trên (có hiệu lực ngày 15/01/2018), thì việc gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ như sau:

          - Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp không được gia hạn.

          - Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp được gia hạn nhiều nhất 02 lần liên tiếp, mỗi lần 05 năm. Trường hợp kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ có nhiều phương án thì Bằng độc quyền có thể được gia hạn đối với tất cả hoặc một số phương án, trong đó phải có phương án cơ bản.

          - Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm đối với toàn bộ hoặc một phần danh mục hàng hóa, dịch vụ.

          Để được gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thì trong vòng 06 tháng tính đến ngày Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu văn bằng bảo hộ cần gia hạn hiệu lực, chủ Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ đơn yêu cầu gia hạn và phí thẩm định yêu cầu gia hạn, lệ phí gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, phí sử dụng văn bằng bảo hộ, phí đăng bạ và phí công bố quyết định gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ. Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày văn bằng bảo hộ hết hiệu lực và chủ văn bằng bảo hộ phải nộp thêm 10% lệ phí gia hạn hiệu lực muộn cho mỗi tháng nộp muộn.

          Trước đây, Cục Sở hữu trí tuệ có linh động nhận hồ sơ gia hạn trước thời điểm 6 tháng tính đến ngày văn bằng bảo hộ hết hiệu lực, tuy nhiên hiện nay áp dụng theo Thông tư số 16 này, Cục Sở hữu trí tuệ chỉ nhận hồ sơ trong khoảng thời gian trước đến sau 6 tháng tính từ ngày hết hiệu lực.

          Do đó, Công ty TNHH Tư Vấn Sở Hữu Trí Tuệ Á Đông xin trân trọng thông báo để Quý Khách Hàng được biết để gia hạn cho văn bằng bảo hộ của mình đúng thời điểm.Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH Tư Vấn - Dịch Thuật - Sở Hữu Trí Tuệ Á Ðông
Phòng F2&F3, Tòa nhà FOSCO, 2 Phùng Khắc Khoan,
P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
Hotline: 0903 693 301 - Mobile: 0909 393 329
Tel: 028 3926 0120, 3926 0125
Email: info@a-dong.com.vn; consultant@a-dong.com.vn
Website: www.a-dong.com.vn;www.dangkynhanhieuonline.com

partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis