Hotline: +84 909 393 329
+84 903 693 301

Lĩnh vực hoạt động

QUY TRÌNH CƠ BẢN THẨM ĐỊNH ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Cập nhật: 17/09/2019 16:39
Như đã phân tích, nhãn hiệu không được bảo hộ tự động, chủ đơn phải chuẩn bị hồ sơ đơn gồm các tài liệu như Tờ khai đơn, mẫu nhãn hiệu, Giấy ủy quyền (trường hợp nộp thông qua đại diện sở hữu công nghiệp),… và nộp đơn để Cục Sở Hữu Trí Tuệ (SHTT) thẩm định. Về cơ bản, quy trình thẩm định tại Cục SHTT gồm các bước sau: Thẩm định hình thức; Công bố đơn; Thẩm định nội dung

1. Bước 1: Thẩm định hình thức, có hai trường hợp như sau:

- Trường hợp 1: Đơn đăng ký nhãn hiệu đáp ứng yêu cầu về hình thức, Cục SHTT sẽ ban hành Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ

- Trường hợp 2: Đơn đăng ký nhãn hiệu bị coi là không hợp lệ, Cục SHTT sẽ ban hành Thông báo dự định từ chối đơn chấp nhận đơn hợp lệ. Sau đó nếu người nộp đơn sửa chữa thiếu sót đạt yêu cầu hoặc có ý kiến xác đáng phản đối dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, Cục SHTT sẽ ban hành Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ; nếu không Cục SHTT sẽ ban hành Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ.


2. Bước 2: Công bố đơn: Đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu được chấp nhận là hợp lệ sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ. 

- Trường hợp 1: Nếu đơn đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ, Cục SHTT sẽ ban hành Thông báo cấp văn bằng bảo hộ.

- Trường hợp 2: Nếu đơn vẫn còn thiếu sót về mặt nội dung hoặc không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ, Cục SHTT sẽ ban hành Thông báo kết quả thẩm định nội dung (dự định từ chối). Sau đó, nếu người nộp đơn có ý kiến xác đáng phản đối dự định từ chối, Cục SHTT sẽ ban hành Thông báo cấp văn bằng bẳng hộ; nếu không Cục SHTT sẽ ban hành Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

Trường hợp đơn có Thông báo cấp văn bằng bảo hộ, chủ đơn phải nộp phí trong thời hạn ấn định là 3 tháng để Cục SHTT cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Nếu không, Cục SHTT sẽ ban hành Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

Quy trình cơ bản đăng ký nhãn hiệu thường xảy ra trong thực tiễn như Sơ đồ kèm theo, trong thực tế còn có thể có các thủ tục khác, chẳng hạn như sau khi khiếu nại lần 1 không được, chủ đơn có thể khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện tại Tòa hành chính theo Luật tố tụng hành chính.

Xin được lưu ý, bài viết mặc dù đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ nhằm mục đích thông tin và phổ biến pháp luật về sở hữu trí tuệ và không được áp dụng cho tất cả trường hợp.

Mọi vấn đề cụ thể, xin vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH Tư Vấn - Dịch Vụ - Sở Hữu Trí Tuệ Á Ðông 

Phòng F2&F3, Tòa nhà FOSCO, 2 Phùng Khắc Khoan,
P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
 

Hotline: +84 903 693 301 - Mobile: +84 909 393 329

Tel: +848 3926 0120, 3926 0125
Email:
info@a-dong.com.vn;consultant@a-dong.com.vn
Website:
www.a-dong.com.vn; www.dangkynhanhieuonline.com

 

 

partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis