Hotline: +84 909 393 329
+84 903 693 301

Mẫu đăng ký

FORM ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH Ở VIỆT NAM

Cập nhật: 18/10/2019 16:32
Form Đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích ở Việt Nam:

- Giấy ủy quyền: theo mẫu Giấy ủy quyền
- Tờ khai đăng ký: theo mẫu Tờ khai đăng ký
partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis