Hotline: +84 909 393 329
+84 903 693 301

Mẫu đăng ký

FORM ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH Ở VIỆT NAM

Cập nhật: 24/10/2019 14:15
Form đăng ký mã số mã vạch ở Việt Nam:

- 02 Bảng đăng ký: theo mẫu
Mau dang ky
- 02 Danh mục sản phẩm: theo mẫu
Danh muc san pham
- 01 Giấy ủy quyền: theo mẫu
Giay uy quyen MSMV
partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis