Hotline: +84 909 393 329
+84 903 693 301

Lĩnh vực hoạt động

QUY ĐỊNH VỀ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

Cập nhật: 03/07/2020 11:36
          Mặc dù Hiến pháp năm 2013 đã mở rộng tối đa quyền kinh doanh, nhưng vì các lý do liên quan đến QUỐC PHÒNG, AN NINH QUỐC GIA, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI, ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI, SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG, pháp luật đã quy định một số ngành nghề kinh doanh bị cấm kinh doanh, một số ngành nghề kinh doanh cần phải đáp ứng đủ điều kiện mới được kinh doanh (ngành nghề kinh doanh có điều kiện). Sau khi loại trừ hai nhóm ngành nghề trên, các chủ thể được quyền tự do kinh doanh.

 


          Các ngành nghề kinh doanh có điều kiện ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG LUẬT ĐẦU TƯ 2014 ở Phụ lục 4 của Luật này. Để thuận tiện tra cứu, danh sách các ngành nghề kinh doanh có điều kiện đã được đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Bộ Kế Hoạch Đầu Tư tại địa chỉ trang web: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx. Ví dụ về ngành nghề kinh doanh có điều kiện như Sản xuất con dấu, Kinh doanh dịch vụ cầm đồ, Kinh doanh dịch vụ xoa bóp, Hành nghề thừa phát lại, Kinh doanh dịch vụ kế toán, Sản xuất mỹ phẩm,….
 

 

          Điều kiện kinh doanh là yêu cầu mà doanh nghiệp PHẢI CÓ hoặc PHẢI THỰC HIỆN khi kinh doanh ngành nghề cụ thể, được thể hiện bằng GIẤY PHÉP KINH DOANH, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH, CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ, CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP, YÊU CẦU VỀ VỐN PHÁP ĐỊNH, HOẶC YÊU CẦU KHÁC. Ví dụ cụ thể về các yêu cầu này là Giấy phép kinh doanh rượu, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy,….

 


          Các Giấy phép, Giấy chứng nhận, Chứng chỉ hành nghề, Chứng nhận,… do các cơ quan quản lý chuyên ngành cấp cho cá nhân/doanh nghiệp. Chẳng hạn, Giấy phép kinh doanh rượu do Sở Công Thương hoặc Bộ Công Thương cấp tùy theo quy mô sản xuất; Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm do Sở Y Tế thuộc Ủy Ban Nhân Dân tỉnh/thành phố cấp; Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp do Cục Sở Hữu Trí Tuệ thuộc Bộ Khoa Học Công Nghệ cấp; …. Thông thường, Chứng chỉ cấp cho cá nhân sau khi cá nhân này vượt qua kỳ kiểm tra, các Giấy chứng nhận cấp cho tổ chức khi tổ chức này đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự.

 


          Do Các Giấy phép, Giấy chứng nhận, Chứng chỉ hành nghề, Chứng nhận,… do nhiều cơ quan quản lý chuyên ngành khác nhau cấp nên các văn bản pháp luật hướng dẫn tương ứng nằm rải rác ở nhiều chỗ. Chẳng hạn như để sản xuất mỹ phẩm, doanh nghiệp cần phải nghiên cứu Nghị định số 93/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm và Thông tư số 06/2011/TT-BYT quy định về quản lý mỹ phẩm.

          Lưu ý: Nội dung bài viết được đăng tải nhằm mục đích tuyên truyền pháp luật và để tham khảo, vấn đề cụ thể của Quý độc giả cần liên hệ với người có chuyên môn, luật sư trong lĩnh vực doanh nghiệp.

 

partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis