Hotline: +84 909 393 329
+84 903 693 301

Lĩnh vực hoạt động

VẤN ĐỀ THỪA KẾ PHẦN VỐN GÓP CỦA THÀNH VIÊN TRONG CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Cập nhật: 22/07/2020 11:31

          Công ty TNHH hai thành viên trở lên là sản phẩm sáng tạo của nhà làm luật, không phải là loại hình doanh nghiệp phát sinh do yêu cầu thực tiễn như công ty hợp danh (công ty đối nhân) hay công ty cổ phần (công ty đối vốn). Doanh nghiệp loại hình này kết hợp những ưu điểm của cả loại hình công ty đối nhân và công ty đối vốn.


          Thừa hưởng ưu điểm của quan hệ đối nhân,
thành viên chỉ được chuyển nhượng phần vốn góp của mình một cách hạn chế, chặt chẽ (điểm c khoản 1 Điều 47), điều đó giúp nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên, tránh sự xâm nhập của các thành viên lạ vào công ty. Tuy vậy, việc kiểm soát cũng mang tính chất tương đối vì khi thành viên cá nhân nào đó trong công ty chết (về mặt thực tế hay về chết mặt pháp lý) sẽ phát sinh quan hệ thừa kế, khi đó cho dù không mong muốn, công ty sẽ có sự xâm nhập từ người bên ngoài vào công ty.

 


          Theo khoản 1 Điều 54 Luật doanh nghiệp, trường hợp THÀNH VIÊN LÀ CÁ NHÂN CHẾT thì NGƯỜI THỪA KẾ THEO DI CHÚC HOẶC THEO PHÁP LUẬT CỦA THÀNH VIÊN ĐÓ LÀ THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY. Còn trường hợp thành viên là cá nhân bị Tòa án TUYÊN BỐ MẤT TÍCH thì NGƯỜI QUẢN LÝ TÀI SẢN của thành viên đó theo quy định của pháp luật về dân sự là thành viên của công ty.


          Tính hợp lý của việc thừa nhận tư cách thành viên mặc nhiên trong trường hợp thừa kế đã góp phần khắc phục được hạn chế trong trường hợp tất cả thành viên đều bị chết. Các công ty TNHH hai thành viên trở lên ở Việt Nam thường có số lượng không nhiều, do các thành viên là cá nhân có quen biết nhau, thậm chí là người trong một gia đình, thành lập, nên khả năng chết cùng một lúc là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Khi đó, mặc nhiên những người thừa kế sẽ trở thành thành viên của công ty, công ty sẽ không bị ngừng hoạt động, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động và các đối tác của công ty.

          Trường hợp thành viên là cá nhân chết mà NGƯỜI THỪA KẾ của thành viên đó KHÔNG MUỐN TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY thì phần vốn góp của thành viên đó được công ty mua lại hoặc được chuyển nhượng lại (điểm a, khoản 3 Điều 54 Luật doanh nghiệp).


          Trường hợp phần vốn góp của thành viên là cá nhân chết mà
KHÔNG CÓ NGƯỜI THỪA KẾ, NGƯỜI THỪA KẾ TỪ CHỐI NHẬN THỪA KẾ hoặc BỊ TRUẤT QUYỀN THỪA KẾ thì phần vốn góp đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự (khoản 4 Điều 54 Luật doanh nghiệp).

          Lưu ý: Nội dung bài viết được đăng tải nhằm mục đích tuyên truyền pháp luật, không nhằm mục đích thương mại và để tham khảo. Vấn đề cụ thể của Quý độc giả cần liên hệ với người có chuyên môn, luật sư trong lĩnh vực doanh nghiệp.

 

 

   
partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis