Hotline: +84 909 393 329
+84 903 693 301

Lĩnh vực hoạt động

GIA HẠN HIỆU LỰC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Cập nhật: 04/01/2021 09:58
HỒ SƠ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU (THÔNG QUA TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP)

- Giấy ủy quyền (theo mẫu của Tổ chức đại diện SHCN);

- Bn gc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

QUY ĐỊNH VỀ GIA HẠN HIỆU LỰC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam, có hiệu lực từ ngày cấp đến hết MƯỜI NĂM kể từ ngày nộp đơn, CÓ THỂ GIA HẠN NHIỀU LẦN LIÊN TIẾP, mỗi lần mười năm.

Đ được gia hn hiu lc Giy chng nhn đăng ký nhãn hiu, TRONG VÒNG 06 THÁNG TRƯỚC NGÀY Giy chng nhn đăng ký nhãn hiu HẾT HIỆU LỰC, ch sở hữu Giy chng nhn đăng ký nhãn hiu phi np đơn yêu cu gia hn cho Cục Sở Hữu Trí Tuệ.

Đơn yêu cu gia hn CÓ THỂ NỘP MUỘN HƠN thi hn quy đnh nêu trên NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC QUÁ 06 THÁNG k t ngày Giy chng nhn đăng ký nhãn hiu hết hiu lc và ch Giy chng nhn đăng ký nhãn hiu phi np l phí gia hn cng vi 10% l phí gia hn cho mi tháng np mun.

Theo đó, miễn là chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu còn hoạt động kinh doanh, khi đến thời điểm gia hạn hiệu lực, chủ sở hữu có quyền tiến hành thủ tục gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu với Cục Sở Hữu Trí Tuệ trong thời hạn quy định để tiếp tục được bảo hộ.

QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN GIA HẠN

Sau khi đơn yêu cầu gia hạn được nộp, Cục Sở Hữu Trí Tuệ sẽ tiến hành thẩm định đơn theo quy định.

Kết quả thẩm định đối với đơn đăng ký có thể xảy ra các trường hợp sau:

- Trường hợp đơn có thiếu sót, không hợp lệ, Cục Sở Hữu Trí Tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối gia hạn, nêu rõ lý do để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở Hữu Trí Tuệ ra quyết định từ chối gia hạn.

- Trường hợp đơn không có thiếu sót, Cục Sở Hữu Trí Tuệ ra quyết định gia hạn, ghi nhận vào văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Tổng thời gian xem xét đơn yêu cầu gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu khoảng  4  –   6 tháng.

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU ĐÃ ĐƯỢC GIA HẠN

 

 

Đối với Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đã được gia hạn, Cục Sở Hữu Trí Tuệ sẽ ghi nhận thông tin trực tiếp lên trên trang 3 của Giấy chứng nhận mà không cấp lại bản khác.


Công ty TNHH Tư Vấn Sở Hữu Trí Tuệ Á Ðông là một tổ chức hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, được phụ trách bởi các luật sư, đại diện sở hữu công nghiệp do Cục Sở Hữu Trí Tuệ và Cục Bản Quyền Tác Giả cấp chứng chỉ hoạt động, có thâm niên hành nghề hơn 20 năm, kinh nghiệm chuyên sâu để xử lý hồ sơ đăng ký các đối tượng sở hữu trí tuệ như nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế/giải pháp hữu ích, bản quyền tác giả,....., cũng như các vấn đề có liên quan đến sở hữu trí tuệ như giám định, giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ, môi giới mua bán nhãn hiệu,….


Quý khách có vấn đề cụ thể cần tư vấn, vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH Tư Vấn Sở Hữu Trí Tuệ Á Ðông
Phòng F2&F3, Tòa nhà FOSCO, 2 Phùng Khắc Khoan,
P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
Hotline: +84 903 693 301 - Mobile: +84 909 393 329
Tel: +848 3926 0120, 3926 0125
Email: info@a-dong.com.vn; consultant@a-dong.com.vn
Website: www.a-dong.com.vn; www.dangkynhanhieuonline.com

partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis