Hotline: +84 909 393 329
+84 903 693 301

Lĩnh vực hoạt động

ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH DẠNG VẬT THỂ TẠI VIỆT NAM

Cập nhật: 08/03/2021 09:24
 GIỚI THIỆU SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH DẠNG VẬT THỂ

Theo Luật sở hữu trí tuệ, sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng SẢN PHẨM hoặc QUY TRÌNH nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Sáng chế được bảo hộ độc quyền dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

Giải pháp kỹ thuật dạng SẢN PHẨM lại gồm hai dạng là VẬT THỂ và CHẤT THỂ. Ví dụ về sản phẩm dạng VẬT THỂ bao gồm dụng cụ, máy móc, thiết bị, linh kiện, mạch điện..., được thể hiện bằng tập hợp các thông tin xác định một sản phẩm nhân tạo được đặc trưng bởi các dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật về kết cấu, sản phẩm đó có chức năng (công dụng) như một phương tiện nhằm đáp ứng nhu cầu nhất định của con người.

Cụ thể hơn, sáng chế dạng VẬT THỂ là loại sáng chế mà đối tượng bảo hộ là tập hợp các chi tiết, bộ phận với chức năng giống hoặc khác nhau và khi liên kết lại với nhau theo một trật tự nhất định sẽ có tác dụng thực hiện được một chức năng nào đó ví dụ như cụm cấp liệu liên tục trong máy cắt tách chẻ hạt điều, cụm chi tiết máy,…

Sáng chế dạng VẬT THỂ thường dễ dàng hình dung bởi vì mang tính chất hữu hình và có phạm vi ứng dụng rộng lớn trong cuộc sống, từ nhưng công cụ, dụng cụ thô sơ đến những vi mạch bán dẫn tinh tế.

 

MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ CÁC SÁNG CHẾ DẠNG VẬT THỂ

Tên sáng chế

Hình vẽ

DỤNG CỤ KẸP


CÁI KẸP NÚM VÚ BÌNH SỮA


THIẾT BỊ BÁN DẪN


MẠCH DẪN ĐIỐT PHÁT SÁNG


HỒ SƠ ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ/GPHI DẠNG VẬT THỂ (THÔNG QUA TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP)

- Bản mô tả (kèm theo hình vẽ kỹ thuật, sơ đồ quy trình, yêu cầu bảo hộ);

- Giấy ủy quyền (theo mẫu của Tổ chức đại diện SHCN);

- Tờ khai xin cấp bằng độc quyền Sáng chế/GPHI (theo mẫu của Tổ chức đại diện SHCN).

Về cơ bản, việc đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích dạng VẬT THỂ cũng tương tự như các dạng khác (CHẤT, QUY TRÌNH), nhưng do dạng VẬT THỂ gồm các chi tiết, bộ phận, kết cấu, … kết nối với nhau, bản mô tả thường bao gồm hình vẽ để thể hiện các chi tiết, bộ phận, kết cấu, … đó.

 

BẢN MÔ TẢ MẪU SÁNG CHẾ DẠNG VẬT THỂ

Bản mô tả sáng chế dạng vật thể bao gồm các phần như sau:

- Tên sáng chế: Nút chai sâm banh

- Lĩnh vực kỹ thuật được đề cập

Sáng chế đề cập đến nút dùng để đóng chai sâm banh.

- Tình trạng kỹ thuật của sáng chế

Đã biết các nút dùng để đóng chai sâm banh có dạng hình trụ rỗng với các vành bít và nắp có rãnh theo biên dạng của cổ chai. Tuy nhiên, các nút này có nhược điểm là độ kín khít chưa cao và độ rung khi đóng chai cao.

- Bản chất kỹ thuật của sáng chế

Do đó, mục đích của sáng chế là làm tăng độ kín của nút chai sâm banh và giảm rung khi đóng chai.

Để đạt được mục đích nêu trên, nút chai sâm banh theo sáng chế bao gồm phần trụ rỗng ở đầu dưới với các vành bít ở đầu trên của nó, phần nắp ở bên trên phần trụ rỗng có rãnh theo biên dạng của cổ chai, nắp ở mặt trên của nút chai, khác biệt ở chỗ, mặt nút vào ở mặt dưới của phần trụ rỗng có dạng hình bán cầu.

Nhờ có mặt mút vào có dạng hình bán cầu nên khi đóng chai, áp suất trong chai tác dụng lên mặt mút vào hình bán cầu này, nhờ vậy mặt mút vào này được nắn phẳng và ép chặt mặt dưới của phần phụ rỗng của nút vào thành trong của cổ chai, do vậy làm tăng độ kín khít và giảm rung khi đóng chai.

- Mô tả vắn tắt các hình vẽ

Hình dưới đây là hình vẽ mặt cắt riêng phần của nút chai sâm banh theo sáng chế.

- Mô tả chi tiết sáng chế

Theo hình này, nút chai sâm banh theo sáng chế bao gồm phần trụ rỗng (1) ở đầu dưới của nút chai, phần trụ rỗng này có các vành bít (2) ở đầu trên của nó, phần nắp (3) ở bên trên phần trụ rỗng (1) có rãnh (4) theo biên dạng của cổ chai và nắp (5) ở mặt trên của nút chai. Phần trụ rỗng (1) còn có mặt mút vào (6) ở mặt dưới của nó có dạng hình bán cầu.

Khi đóng chai , phần trụ rỗng (1) được đưa vào cổ chai cho đến khi mép chai tỳ vào rãnh (4) của phần nắp (3). Khi đó, áp suất trong chai tác dụng lên mặt mút vào hình bán cầu (6) làm cho mặt (6) này được nắn phẳng và ép chặt mặt dưới của phần trụ rỗng (1) vào thành trong của cổ chai, nhờ vậy làm tăng độ kín khít và giảm độ rung khi đóng chai.

- Yêu cầu bảo hộ

Nút chai sâm banh, với mục đích làm tăng độ kín khít và giảm độ rung khi đóng chai, nút này bao gồm phần trụ rỗng (1) ở đầu dưới với các vành bít (2) ở đầu trên của phần trụ rỗng (1), phần nắp (3) ở bên trên phần trụ rỗng (1) có rãnh (4) theo biên dạng của cổ chai và nắp (5) ở mặt trên của nút chai, khác biệt ở chỗ, mặt mút vào (6) ở mặt dưới của phần trụ rỗng (1) có dạng hình bán cầu.

BẢN TÓM TẮT SÁNG CHẾ

Sáng chế đề cập đến nút chai sâm banh để làm tăng độ kín khít và giảm độ rung khi đóng chai, nút này bao gòm phần trụ rỗng (1) ở đầu dưới với các vành bít (2) ở đầu trên của phần trụ rỗng (1), phần nắp (3) ở bên trên phần trụ rỗng (1) có rãnh (4) theo biên dạng của cổ chai và nắp (5) ở mặt trên của nút chai, khác biệt ở chỗ, mặt mút vào (6) ở mặt dưới của phần trụ rỗng (1) có dạng hình bán cầu, nhờ vậy, khi đóng chai, áp suất trong chai tác dụng lên mặt mút vào (6) làm cho mặt mút vào (6) được nắn phẳng và ép chặt mặt dưới của phần trụ rỗng (1) vào thành trong của cổ chai.

 

(Hình mô tả nút chai sâm banh)

 

Lưu ý: Trong bản mô tả, phần các hình vẽ và Tóm tắt sáng chế được để ở một trang riêng so với các phần còn lại. Tóm tắt sáng chế cũng thường kèm theo hình vẽ để được công bố chung khi đơn được công bố theo quy định. Trường hợp trong Yêu cầu bảo hộ cần có các số chỉ dẫn để dễ xác định phạm vi yêu cầu bảo hộ, các số chỉ dẫn này bắt buộc phải để trong hai dấu ngoặc đơn ( ).

 

TRA CỨU SƠ BỘ SÁNG CHẾ DẠNG VẬT THỂ

Trước khi đăng ký sáng chế dạng VẬT THỂ, chủ đơn cần tra cứu sơ bộ nhằm đánh giá khả năng bảo hộ của đơn đăng ký trước khi tiến hành nộp đơn chính thức với Cục Sở Hữu Trí Tuệ. Chủ đơn có thể tự mình tra cứu và đánh giá sơ bộ sáng chế/giải pháp hữu ích của mình tại các trang web tra cứu của Văn phòng sở hữu trí tuệ ở các nước, Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới WIPO, tiêu biểu như sau:

http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearchIND.php

https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf

http://pericles.ipaustralia.gov.au/ols/auspat/quickSearch.do

https://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP

…………………………………………..

Ngoài ra, chủ đơn cũng có thể tra cứu trên các trang web tìm kiếm của Google, Yahoo!, …. báo chí, ấn phẩm,….

 

QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ/GPHI DẠNG VẬT THỂ

Kể từ ngày được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận, đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích được xem xét theo trình tự sau:

- Thẩm định hình thức: 01 tháng

- Công bố đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích:

(i) Đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích được công bố trong tháng thứ mười chín kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn, nếu đơn không có ngày ưu tiên hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn;

(ii) Đơn đăng ký sáng chế theo Hiệp ước hợp tác về sáng chế (sau đây gọi là “đơn PCT”) được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ đã vào giai đoạn quốc gia;

(iii) Đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích có yêu cầu công bố sớm được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.

- Thẩm định nội dung: không quá mười tám tháng, kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn.

Thực tiễn hiện nay, trường hợp đơn đã nộp yêu cầu thẩm định nội dung ngay từ đầu, toàn bộ quy trình từ thời điểm nộp đơn đến khi cấp Văn bằng bảo hộ từ 30- 36 tháng.

 

HIỆU LỰC BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ/GPHI DẠNG VẬT THỂ

Bằng độc quyền Sáng chế có hiệu lực kể từ ngày cấp kéo dài đến hết 20 NĂM kể từ ngày nộp đơn/ngày nộp đơn quốc tế. Hiệu lực bảo hộ cần được duy trì hàng năm.

Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích có hiệu lực kể từ ngày cấp kéo dài đến hết 10 NĂM kể từ ngày nộp đơn/ngày nộp đơn quốc tế. Hiệu lực bảo hộ cần được duy trì hàng năm.

 

MẪU BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH DẠNG VẬT THỂ

 

(Bằng độc quyền sáng chế dạng VẬT THỂ)

 

 

VPLS A.D.V.N là một tổ chức hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, được phụ trách bởi các luật sư, đại diện sở hữu công nghiệp do Cục Sở Hữu Trí Tuệ và Cục Bản Quyền Tác Giả cấp chứng chỉ hoạt động, có thâm niên hành nghề hơn 20 năm, kinh nghiệm chuyên sâu để xử lý hồ sơ đăng ký các đối tượng sở hữu trí tuệ như nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế/giải pháp hữu ích, bản quyền tác giả,....., cũng như các vấn đề có liên quan đến sở hữu trí tuệ như giám định, giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ, môi giới mua bán nhãn hiệu,…

 

Quý khách có vấn đề cụ thể cần tư vấn, vui lòng liên hệ:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ A.D.V.N

Phòng F2&F3, Tòa nhà FOSCO, Số 2 Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM

Hotline:  0903 693 301 - Mobile: 0909 393 329 

Tel: 028 3926 0120, 3926 0125

Email: advnlaw@gmail.com; vanphongluatsuadvn@gmail.com

Website: www.advnlaw.vn

partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis