Hotline: +84 903 69 33 01
+84 909 39 33 29

Lĩnh vực hoạt động ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH

Hồ sơ đăng ký mã số mã vạch, bao gồm:

1. Hồ sơ
-     02 Bản đăng ký sử dụng mã số GTIN (theo mẫu: Mirosoft Wofd file)
-     02 Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép thành lập
-     02 Bảng đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN (theo mẫu: Microsoft Word file)
-     Giấy ủy quyền (theo mẫu: Microsoft Word file)
-     Công văn đề nghị sử dụng mã doanh nghiệp 8 chữ số (trong trường hợp xin sử dụng mã doanh nghiệp 8 chữ số)

2. Thời hạn: 1-2 ngày có Thông báo tạm cấp mã số sử dụng (doanh nghiệp có thể sử dụng ngay mã số để in và sử dụng), sau 2 - 3 tháng có Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch do Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng cấp.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ :
Công ty Tư Vấn Sở Hữu Trí Tuệ Á Đông
Phòng 2.2 Tòa nhà Tuấn Minh, 90-92 Lê Thị Riêng,
phường Bến Thành, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 39260120 – 39260125, Fax : (84-8) 39260121
 
partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis