Hotline: +84 909 393 329
+84 903 693 301

Lĩnh vực hoạt động ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ

CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH ĐƯỢC BẢO HỘ NHƯ THẾ NÀO?

CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH ĐƯỢC BẢO HỘ NHƯ THẾ NÀO?

     Ngày nay, chúng ta dùng Microsoft Word để soạn thảo văn bản, dùng Adobe Photoshop để chỉnh sửa hình ảnh, và sử dụng vô vàn phần mềm khác trong phần lớn các hoạt động đời thường của mình. Với nhịp sống hiện đại thì việc các phần mềm máy tính ngày càng đóng vai trò quan trọng và có sức ảnh hưởng to lớn đối với nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội cũng là điều dễ hiểu.

     Đối tượng này rất dễ bị sao chép và lan truyền một cách phổ biến mà không có được sự đồng ý của chủ sở hữu. Vì vậy việc xác định được cơ chế bảo hộ đối với các chương trình máy tính là điều có ý nghĩa quan trọng không chỉ riêng với chủ sở hữu mà còn là cả lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

     Vậy chương trình máy tính được bảo hộ như thế nào?

     Theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Luật sở hữu trí tuệ: “… Chương trình máy tính được bảo hộ như tác phẩm văn học, dù được thể hiện dưới dạng mã nguồn hay mã máy”.

     Như vậy, việc bảo hộ phần mềm máy tính sẽ có những đặc điểm như sau:

- Tác giả, chủ sở hữu của quyền tác giả sẽ được bảo hộ đầy đủ các quyền nhân thân và quyền tài sản được quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật sở hữu trí tuệ đối với chương trình máy tính của mình.

- Chương trình máy tính được bảo hộ phải mang tính nguyên gốc và thể hiện được sự sáng tạo;

- Được bảo hộ theo cơ chế tự động mà không cần bắt buộc phải thực hiện bất cứ thủ tục nào;

- Không mang tính tuyệt đối, bởi lẽ đối với các phần mềm đã được công bố, phổ biến và tác phẩm không bị cấm sao chụp thì cá nhân, tổ chức được phép sử dụng phần mềm của người khác nếu việc sử dụng đó không nhằm mục đích kinh doanh, ảnh hưởng đến việc sử dụng, khai thác bình thường của phần mềm, không xâm hại đến các quyền, lợi ích hợp pháp khác của tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả.

- Thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả cộng với 50 năm sau khi tác giả qua đời. 

 

partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis