Hotline: +84 903 69 33 01
+84 909 39 33 29

Lĩnh vực hoạt động ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU/ THƯƠNG HIỆU/ LOGO

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam?
Tổ chức, cá nhân có thể nộp đơn trực tiếp hoặc ủy quyền cho chúng tôi (là Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp được...

QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM ĐƠN NHÃN HIỆU

Thẩm định hình thức?
Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định đơn theo các yêu cầu về hình thức, về đối tượng loại trừ, về quyền nộp đơn, cách thức nộp đơn,...

CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÃN HIỆU


Nhãn hiệu là gì?
Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân này với hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân khác....

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Một số Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tiêu biểu do Á Đông đại diện

partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis