Hotline: +84 903 69 33 01
+84 909 39 33 29

Lĩnh vực hoạt động ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ:
- Bản mô tả sáng chế (bao gồm cả Yêu cầu bảo hộ, Tóm tắt sáng chế, Hình vẽ (nếu có))
- Giấy ủy quyền: file đính kèm
- Tờ...

CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

Các khái niệm cơ bản về sáng chế/ giải pháp hữu ích
1. Sáng chế/ giải pháp hữu ích là gì?
- Sáng chế/ giải pháp hữu ích là sản phẩm, quy trình công nghệ,...

partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis