Hotline: +84 909 393 329
+84 903 693 301

Lĩnh vực hoạt động ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH TẠI VIỆT NAM

Hiện nay, cá nhân - tổ chức có nhu cầu đăng ký Bằng độc quyền Sáng chế, GPHI có thể đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam hoặc thông qua Tổ chức đại...

ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH DẠNG VẬT THỂ TẠI VIỆT NAM

GIỚI THIỆU SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH DẠNG VẬT THỂ
Theo Luật sở hữu trí tuệ, sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng SẢN PHẨM hoặc QUY TRÌNH nhằm...

ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH DẠNG CHẤT THỂ TẠI VIỆT NAM

GIỚI THIỆU SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH DẠNG CHẤT THỂ
Theo Luật sở hữu trí tuệ, sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng SẢN PHẨM hoặc QUY TRÌNH nhằm...

PHÂN BIỆT SÁNG CHẾ VÀ PHÁT MINH

PHÁT MINH là việc PHÁT HIỆN ra một sự vật, một hiện tượng hoặc một quy luật khách quan của thế giới tự nhiên và có tác dụng nâng cao một cách căn bản...

BẢO HỘ SÁNG CHẾ TẠI VIỆT NAM


* Theo quy định tại Khoản 12 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2019 (Luật SHTT), Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc...

QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH ĐỘ SÁNG TẠO CỦA SÁNG CHẾ THEO LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ, SỬA...


Trình độ sáng tạo là một trong ba tiêu chuẩn bắt buộc để cấp Bằng độc quyền sáng chế. Hai tiêu chuẩn còn lại là Tính mới và Khả năng áp dụng công...

THỦ TỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, TÁCH, CHUYỂN ĐỔI ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP...

THỦ TỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, TÁCH, CHUYỂN ĐỔI ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH
1. Thủ tục sửa đổi đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích
...

ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ TRÊN PHẠM VI QUỐC TẾ THEO HIỆP ƯỚC PCT

ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ TRÊN PHẠM VI QUỐC TẾ THEO HIỆP ƯỚC PCT
1. Điều kiện và thủ tục nộp đơn đăng ký quốc tế sáng chế có nguồn gốc Việt Nam theo Hiệp...

CÁC TRANG WEB TRA CỨU THÔNG TIN SÁNG CHẾ


CÁC TRANG WEB TRA CỨU THÔNG TIN SÁNG CHẾ
Trước khi nộp đơn yêu cầu bảo hộ sáng chế, chủ đơn nên tra cứu trước tình trạng kỹ thuật....

CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG ĐƯỢC BẢO HỘ DƯỚI DANH NGHĨA SÁNG CHẾ


CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG ĐƯỢC BẢO HỘ DƯỚI DANH NGHĨA SÁNG CHẾ
Các đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế được quy định trong Điều...

SÁNG CHẾ VÀ ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ SÁNG CHẾ

SÁNG CHẾ VÀ ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ SÁNG CHẾ
1. Khái niệm
Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề...

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ:
- Bản mô tả sáng chế (bao gồm cả Yêu cầu bảo hộ, Tóm tắt sáng chế, Hình vẽ (nếu có))
- Giấy ủy quyền: theo mẫu Giay uy quyen
-...

QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH ĐỘ SÁNG TẠO CỦA SÁNG CHẾ THEO LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ, SỬA...


Trình độ sáng tạo là một trong ba tiêu chuẩn bắt buộc để cấp Bằng độc quyền sáng chế. Hai tiêu chuẩn còn lại là Tính mới và Khả năng áp dụng...

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ TRÊN PHẠM VI TOÀN THẾ GIỚI


Sáng chế được bảo hộ theo lãnh thổ, do đó cá nhân/doanh nghiệp muốn bảo hộ sáng chế của mình trên phạm vi toàn thế giới thì phải làm thế nào?...

TÍNH THỐNG NHẤT CỦA ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ


Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự...

CÁC THỦ TỤC ĐỐI VỚI BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

CÁC THỦ TỤC ĐỐI VỚI BẰNG ĐỘC QUYỀN
SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH
Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích là văn bằng bảo...

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ TRÊN PHẠM VI TOÀN THẾ GIỚI


Sáng chế được bảo hộ theo lãnh thổ, do đó cá nhân/doanh nghiệp muốn bảo hộ sáng chế của mình trên phạm vi toàn thế giới thì phải làm thế nào? Có hai...

CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

1. Sáng chế/ giải pháp hữu ích là gì?
- Sáng chế/ giải pháp hữu ích là sản phẩm, quy trình công nghệ, do con người tạo ra chứ không phải là những gì (đã tồn...

QUYỀN CỦA CHỦ SỞ HỮU BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ/ GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

QUYỀN CỦA CHỦ SỞ HỮU BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ/ GIẢI PHÁP HỮU ÍCH
Bằng độc quyền sáng chế (BĐQSC), Bằng độc quyền giải pháp hữu ích (BĐQGPHI)...

PHÂN BIỆT PHÁT MINH VÀ SÁNG CHẾ


PHÂN BIỆT PHÁT MINH VÀ SÁNG CHẾ
PHÁT MINH là việc PHÁT HIỆN ra một sự vật, một hiện tượng hoặc một quy luật khách quan của thế giới tự nhiên...

partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis