Hotline: +84 903 69 33 01
+84 909 39 33 29

Lĩnh vực hoạt động ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ

Thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan
1. Hồ sơ
- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép kinh doanh/Giấy phép thành lập
-...

VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUYỀN TÁC GIẢ/QUYỀN LIÊN QUAN

Các khái niệm cơ bản về quyền tác giả, quyền liên quan
1. Quyền tác giả là gì?: Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình...

QUYỀN TÁC GIẢ LÀ GÌ?

Quyền tác giả là quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu, thường gọi là...

partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis