Hotline: +84 909 393 329
+84 903 693 301

Lĩnh vực hoạt động ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ

ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ - THỦ TỤC CẦN THỰC HIỆN

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.
Theo quy định tại Điều 14 Luật sở hữu trí tuệ...

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ

Thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan
1. Hồ sơ
- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép kinh doanh/Giấy phép...

VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUYỀN TÁC GIẢ/QUYỀN LIÊN QUAN

Các khái niệm cơ bản về quyền tác giả, quyền liên quan
1. Quyền tác giả là gì?: Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình...

QUYỀN TÁC GIẢ LÀ GÌ?


Quyền tác giả là quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu, thường gọi...

partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis