Hotline: +84 909 393 329
+84 903 693 301

Lĩnh vực hoạt động ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU QUỐC TẾ

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TRÊN PHẠM VI TOÀN THẾ GIỚI


ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TRÊN PHẠM VI TOÀN THẾ GIỚI
Nhãn hiệu được bảo hộ theo lãnh thổ, do đó cá nhân/doanh nghiệp muốn bảo hộ nhãn hiệu của mình trên phạm...

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP


Trong suốt hơn 12 năm hoạt động của Công ty TNHH Tư Vấn Sở Hữu Trí Tuệ Á Đông, tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được Cục Sở Hữu Trí...

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU Ở CÁC NƯỚC ASEAN


Ngành mỹ phẩm Việt Nam đang phát triển nhanh chóng về chất lượng, một số doanh nghiệp mỹ phẩm đã đạt được các tiêu chuẩn chất lượng ASEAN, xây dựng...

partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis