Hotline: +84 909 393 329
+84 903 693 301

Lĩnh vực hoạt động DUY TRÌ, GIA HẠN HIỆU LỰC VĂN BẰNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ

GIA HẠN HIỆU LỰC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU


GIA HẠN HIỆU LỰC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là văn bằng bảo hộ được Cục Sở Hữu Trí Tuệ (SHTT) cấp...

THỜI ĐIỂM GIA HẠN HIỆU LỰC BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP VÀ GIẤY CHỨNG...


THỜI ĐIỂM GIA HẠN HIỆU LỰC BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU
Văn bản pháp luật liên quan: Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN,...

GIA HẠN HIỆU LỰC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm.
Để được...

partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis