Hotline: +84 909 393 329
+84 903 693 301

Lĩnh vực hoạt động ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP, THAY ĐỔI, CHUYỂN ĐỔI, GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

VẤN ĐỀ THỪA KẾ PHẦN VỐN GÓP CỦA THÀNH VIÊN TRONG CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ...

Công ty TNHH hai thành viên trở lên là sản phẩm sáng tạo của nhà làm luật, không phải là loại hình doanh nghiệp phát sinh do yêu cầu thực tiễn như công ty hợp danh...

QUY ĐỊNH VỀ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

Mặc dù Hiến pháp năm 2013 đã mở rộng tối đa quyền kinh doanh, nhưng vì các lý do liên quan đến QUỐC PHÒNG, AN NINH QUỐC GIA, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI, ĐẠO ĐỨC...

QUY ĐỊNH VỀ CON DẤU TRONG DOANH NGHIỆP

Theo Luật doanh nghiệp 2005, việc tạo, quản lý và sử dụng con dấu doanh nghiệp rất phức tạp và phiền hà. Doanh nghiệp chỉ được có một con dấu (trong trường...

NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN TRONG CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Bên cạnh các quyền theo quy định của pháp luật, thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên cũng phải có nghĩa vụ để đảm bảo nghĩa vụ với các đối tác,...

CHẤM DỨT TƯ CÁCH THÀNH VIÊN TRONG CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN


Sự chấm dứt tư cách thành viên trong công ty là việc chấm dứt sự tồn tại, cũng như quyền và nghĩa vụ của thành viên trong công ty TNHH . Điều đó có nghĩa...

LÝ DO CHỌN CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN


LÝ DO CHỌN CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
Công ty TNHH hai thành viên trở lên là sản phẩm sáng tạo của nhà làm luật, không phải là loại hình doanh nghiệp...

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP


NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
Điều 33, Hiến pháp năm 2013 nêu rõ: Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm....

DOANH NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH LUẬT DOANH NGHIỆP 2014


Theo khoản 4 Điều 7 Luật doanh nghiệp năm 2014 (sau đây gọi tắt là Luật DN): “Doanh nghiệp là (1) tổ chức có tên riêng, (2) có tài sản, (3) có trụ sở giao dịch,...

XỬ PHẠT ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP KHÔNG GÓP ĐỦ VỐN ĐIỀU LỆ THEO LUẬT DOANH NGHIỆP...


XỬ PHẠT ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP KHÔNG GÓP ĐỦ VỐN ĐIỀU LỆ THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2014
Theo Điều 112 Luật Doanh Nghiệp 2014 quy định về thanh toán cổ phần...

HƯỚNG DẪN GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP TỰ NGUYỆN


Hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp tự nguyện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014
Giải thể doanh nghiệp là một trong những thủ...

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
I. CHUẨN BỊ HỒ SƠ
Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu...

QUY ĐỊNH ĐẶT TÊN TIẾNG VIỆT CỦA DOANH NGHIỆP


Tên doanh nghiệp gồm có tên tiếng Việt, tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có) và tên viết tắt (nếu có). Bài viết này đề cập đến tên tiếng Việt của...

partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis