Hotline: +84 909 393 329
+84 903 693 301

Lĩnh vực hoạt động CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM

CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM

Hồ sơ, gồm:
1/ Hồ sơ pháp lý chung (1 bộ chung cho một loạt các hồ sơ nộp cùng một lúc) gồm các tài liệu sau:
- Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề...

partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis