Hotline: +84 903 69 33 01
+84 909 39 33 29

Lĩnh vực hoạt động ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH

Các loại mã số mã vạch GS1

Các loại mã số mã vạch GS1
1. Các loại mã số GS1 gồm:
- Mã địa điểm toàn cầu GLN;
- Mã thương phẩm toàn cầu GTIN;
- Mã contenơ vận chuyển theo xêri SSCC;
-...

MÃ SỐ MÃ VẠCH LÀ GÌ?

Mã số mã vạch là gì?
Mã số mã vạch (MSMV) là một trong các công nghệ nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động các đối tượng là sản phẩm, dịch vụ, tổ...

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH

Hồ sơ đăng ký mã số mã vạch, bao gồm:
1. Hồ sơ
- 02 Bản đăng ký sử dụng mã số GTIN (theo mẫu: Mirosoft Wofd file)
- 02 Bản sao công chứng Giấy chứng...

partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis