Hotline: +84 903 69 33 01
+84 909 39 33 29

Lĩnh vực hoạt động DI CHÚC - THỪA KẾ

Một số điểm mới chủ đạo của Bộ Luật dân sự năm 2015

Bộ luật dân sự sửa đổi (BLDS năm 2015) đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII ngày 24-11-2015, gồm 27 chương, 689 điều. Bài viết này giới...

partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis