Hotline: +84 909 393 329
+84 903 693 301

Lĩnh vực hoạt động TƯ VẤN HỢP ĐỒNG

5 LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM


5 LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM
Theo Luật Doanh nghiệp năm 2014, hiện có 5 loại hình doanh nghiệp sau: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN, CÔNG TY HỢP DANH, CÔNG TY CỔ PHẦN,...

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP THEO LUẬT DOANH NGHIỆP


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP THEO LUẬT DOANH NGHIỆP
Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp được quy định trong rất nhiều văn bản pháp luật khác nhau...

GÓI DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT THƯỜNG XUYÊN VÀ KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ


GÓI DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT THƯỜNG XUYÊN VÀ KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ
Số lượng doanh nghiệp ở Việt Nam không ngừng tăng, tuy nhiên quy mô chủ yếu...

partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis