Hotline: +84 909 393 329
+84 903 693 301

Lĩnh vực hoạt động ĐĂNG KÝ WEBSITE VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG

THỦ TỤC THÔNG BÁO, ĐĂNG KÝ WEBSITE VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh | Giấy chứng nhận đầu tư | Giấy phép đầu tư
Quyết định thành lập (đối với tổ chức)
Giấy chứng nhận đăng ký...

BA LÝ DO ĐỂ THÔNG BÁO, ĐĂNG KÝ WEBSITE VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG


BA LÝ DO ĐỂ THÔNG BÁO, ĐĂNG KÝ WEBSITE VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG
Hiện nay, các cá nhân, doanh nghiệp lập website để quảng bá, quảng cáo sản phẩm,…. nhưng phần...

QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT THEO NGHỊ ĐỊNH 185/2013/NĐ-CP LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG...


Xử phạt hành vi vi phạm về thiết lập website thương mại điện tử
Theo nghị định Số: 185/2013/NĐ-CP chi tiết MỤC 11 - Điều 81 khoản 2,3,4,5
2. Phạt tiền từ...

CÁC WEBSITE CẦN ĐĂNG KÝ, THÔNG BÁO VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG


1. WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BÁN HÀNG
Theo mục 8 Điều 3 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ban hành ngày 16/05/2013, Website thương mại điện tử (dưới đây gọi tắt...

ĐĂNG KÝ WEBSITE VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG


1. Khái niệm:
Đăng ký website với Bộ Công Thương phục vụ chủ yếu cho việc mua bán, trao đổi, quảng cáo hàng hóa, dịch vụ của các công ty. Để giúp cho Quý...

partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis