CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN MÃ SỐ MÃ VẠCH

CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN MÃ SỐ MÃ VẠCH

Ngày đăng: 19/01/2022 01:50 PM

  HỒ SƠ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN MÃ SỐ MÃ VẠCH

  -     02 Công văn đề nghị cấp lại, theo mẫu đính kèm dưới đây:

  https://a-dong.com.vn/upload/elfinder/CV%20CAP%20LAI.docx

  -     02 Bảng đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN, theo mẫu đính kèm dưới đây:

  https://a-dong.com.vn/admin/elfinder/php/connector.minimal.php?cmd=file&target=l1_Rk9STS1C4bqiTkcgxJDEgk5HIEvDnSBEQU5IIE3hu6RDIFPhuqJOIFBI4bqoTSBT4busIEThu6RORyBNw4MgR1RJTi1UVDJ-LmRvY3g

  -     Giấy ủy quyền, theo mẫu đính kèm dưới đây:

  https://a-dong.com.vn/upload/elfinder/giayuyquyen-msmv-cap%20lai.docx

  -    Bản sao công chứng/chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh,...