ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ BỐ TRÍ MẠCH TÍCH HỢP

ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ BỐ TRÍ MẠCH TÍCH HỢP

Ngày đăng: 17/01/2022 05:10 PM

  1. TÀI LIỆU CẦN THIẾT

  - Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm tại đây.

  - 04 bộ bản vẽ, ảnh chụp thiết kế bố trí

  - Thông tin về chức năng, cấu tạo của mạch tích hợp bán dẫn sản xuất theo thiết kế bố trí

  - Mẫu mạch tích hợp bán dẫn sản xuất theo thiết kế bố trí, nếu thiết kế bố trí đã được khai thác thương mại

   

  2. PHÍ ĐĂNG KÝ

  Tùy theo số điểm yêu cầu bảo hộ độc lập, số trang bản mô tả, độ phức tạp của giải pháp kỹ thuật yêu cầu bảo hộ

  THÔNG TIN TÀI KHOẢN:

  - Tài Khoản VNĐ số: 007.100.4147093

  - Người thụ hưởng: Công ty TNHH Tư Vấn - Dịch Thuật - Sở Hữu Trí Tuệ Á Đông

  - Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM

   

  3. QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH

  - Thẩm định hình thức

  - Công bố đơn

  Tổng thời gian xem xét khoảng 8 - 10 tháng kể từ ngày nộp đơn