DỊCH THUẬT

12/06/2024
Lĩnh vực Hoạt động
Nghiên cứu khoa học, Dịch vụ khoa học và công nghệ, Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của VIỆN NGHIÊN CỨU ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - RIFISD

Dịch thuật là cầu nối giữa các ngôn ngữ khác nhau. Hiểu đơn giản, dịch thuật là hoạt động chuyển đổi ngôn ngữ từ một văn bản nguồn sang một văn bản mới bằng một ngôn ngữ khác.

Các bài dịch thuật luôn phải đảm bảo nội dung chuẩn xác, tương đồng ý nghĩa so với bản gốc. Do đó, quá trình dịch thuật không cho phép người dịch dùng ngôn từ của mình thay đổi nội dung văn bản hay quan điểm nêu trong văn bản nguồn.

Chia sẻ