FORM ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH

FORM ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH

Ngày đăng: 03/12/2020 07:34 PM

  1. Hồ sơ đăng ký mã số mã vạch, bao gồm:

  -     02 Đơn đăng ký sử dụng mã số GTIN, theo mẫu đính kèm tại đây

  -     Giấy ủy quyền, theo mẫu đính kèm tại đây

  -    Bản sao công chứng/chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh,...

   

  2. Thời hạn xem xét:

  - Khoảng 1 tuần doanh nghiệp sẽ được GS1 cấp mã số để in và sử dụng

  - Khoảng 2 - 3 tháng doanh nghiệp sẽ được Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng cấp bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch, sau khi đăng đầy đủ thông tin trên website, khai báo thông tin trên tài khoản của gs1, tạo mối liên kết giữa website và tài khoản

  - Người sử dụng có thể quét hình ảnh sản phẩm bằng smart phone qua ứng dụng Scan and Check