FORM ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẬP THỂ

FORM ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẬP THỂ

Ngày đăng: 17/01/2022 03:20 PM

  1. TÀI LIỆU CẦN THIẾT

  - Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm tại đây.

  - Tờ khai đăng ký theo mẫu đính kèm tại đây.

  - Mẫu nhãn hiệu (file máy tính định dạng jpg, pdf, psd,...) quý khách cung cấp.

  - Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể. Quy chế cần có các nội dung sau:

  • Tên, địa chỉ, căn cứ thành lập và hoạt động của tổ chức tập thể là chủ sở hữu nhãn hiệu;
  • Các tiêu chuẩn để trở thành thành viên của tổ chức tập thể;
  • Danh sách các tổ chức, cá nhân được phép sử dụng nhãn hiệu;
  • Các điều kiện sử dụng nhãn hiệu;
  • Biện pháp xử lý hành vi vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu.

  - Bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý);

  - Bản đồ xác định lãnh thổ (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm).

  - Photo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã (KHÔNG CẦN công chứng/chứng thực)

   

  2. PHÍ ĐĂNG KÝ

  Tùy theo nhóm sản phẩm/dịch vụ đăng ký dựa theo Bảng phân loại NICE

  THÔNG TIN TÀI KHOẢN:

  - Tài Khoản VNĐ số: 007.100.4147093

  - Người thụ hưởng: Công ty TNHH Tư Vấn - Dịch Thuật - Sở Hữu Trí Tuệ Á Đông

  - Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM

   

  3. QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH

  - Thẩm định hình thức

  - Công bố đơn

  - Thẩm định nội dung

  Tổng thời gian xem xét khoảng 18 - 24 tháng kể từ ngày nộp đơn