KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP NƯỚC NGOÀI

KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP NƯỚC NGOÀI

Đăng ký KDCN Quốc tế đòi hỏi kiến thức vững chắc cùng kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực SHTT. Hiện SHTT Á Đông đã và đang đại diện các khách hàng đăng ký cấp văn bằng KDCN tại các cường quốc công nghiệp trên thế giới như Trung Quốc, Đài Loan và các nước Đông Nam Á như Malaysia, Campuchia, Lào, Singapore, Miến Điện,...

 

*Bấm vào tên các nước để xem thông tin lưu trữ tại Wipo Design Database Quốc tế

 

 

Kiểu dáng LID FOR BOWL GETTING MILK FROM RUBBER TREE đăng ký tại Laos

Khách hàng: Công ty TNHH Khánh Hưng

Application number

I/538

 

Kiểu dáng LID FOR BOWL GETTING MILK FROM RUBBER TREE đăng ký tại Laos

Khách hàng: Công ty TNHH Khánh Hưng

Application number

I/539

 

 

Kiểu dáng LID FOR BOWL GETTING MILK FROM RUBBER TREE ( đăng ký tại Cambodia

Khách hàng: Công ty TNHH Khánh Hưng

Application number

KH/D/2017/00102

 

 

Kiểu dáng LID FOR BOWL GETTING MILK FROM RUBBER TREE đăng ký tại Cambodia

Khách hàng: Công ty TNHH Khánh Hưng

Application number

KH/D/2017/00103

 

Kiểu dáng LID FOR BOWL GETTING MILK FROM RUBBER TREE đăng ký tại Cambodia

Khách hàng: Công ty TNHH Khánh Hưng

Application number

KH/D/2017/00104

 

 

 

Kiểu dáng LID FOR BOWL GETTING MILK FROM RUBBER TREE đăng ký tại Laos

Khách hàng: Công ty TNHH Khánh Hưng

Application number

I/412

 

Kiểu dáng LID FOR BOWL GETTING MILK FROM RUBBER TREE đăng ký tại Laos

Khách hàng: Công ty TNHH Khánh Hưng

Application number

I/413

 

 

Kiểu dáng LID FOR BOWL GETTING MILK FROM RUBBER TREE đăng ký tại Laos

Khách hàng: Công ty TNHH Khánh Hưng

Application number

I/414

 

Kiểu dáng BOTTLE đăng ký tại Cambodia

Khách hàng: Công ty TNHH Công Nghiệp Minh Hưng

Application number

KH/D/2015/00011

 

 

Kiểu dáng BOTTLE đăng ký tại Laos

Khách hàng: Công ty TNHH Công Nghiệp Minh Hưng

Application number

I/291

 

 

Kiểu dáng BOTTLE đăng ký tại Malaysia

Khách hàng: Công ty TNHH Công Nghiệp Minh Hưng

Application number

08-01117-0101

 

Kiểu dáng BOTTLE đăng ký tại Thailand

Khách hàng: Công ty TNHH Công Nghiệp Minh Hưng

Application number

0802003388

 

Kiểu dáng DRILL BIT đăng ký tại Singapore

Khách hàng: Công ty TNHH Phú Cường

Application number

D20121149G