KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Á Đông đã và đang đại diện cho rất nhiều cá nhân cũng như các Doanh nghiệp lớn trong việc đăng ký bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam. Với kinh nghiệm dạn dày và trình độ cao, chúng tôi đã giúp khách hàng thực hiện rất nhiều đăng ký bảo hộ KDCN mang tính thực tiễn nhờ đó góp phần bảo hộ Quyền SHTT tránh các xâm phạm trong kinh doanh.

*Bấm vào số văn bằng để xem thông tin kiểu dáng lưu trữ tại Wipo Design Database Quốc Tế

 

Tên KDCN:  Dụng cụ hỗ trợ đốt sống cổ

Khách hàng: Phan, Minh Van

 Số bằng và ngày cấp bằng

3-0034796-000 2022.05.04

 

 

Tên KDCN: Lò nung rác

Khách hàng: Đoàn Quyết Tiến

Số bằng và ngày cấp bằng

3-0034988-000 2022.06.08

 

 

Tên KDCN: Bồn Chứa Nước

Khách hàng: Công ty Cổ phần Nhựa Sao Việt

Số bằng và ngày cấp bằng

3-0034163-000 2021.12.27

 

 

Tên KDCN: Đầu cắt trộn đất xi măng

Khách hàng: Lương Phú Cường - Nguyễn Đồng Phú

 Số bằng và ngày cấp bằng

3-0034617-000 2022.04.04

 

 

Tên KDCN: Bộ phận đỡ cho cây tiêu

Khách hàng: Hộ kinh doanh Huỳnh Tấn Tài

Số bằng và ngày cấp bằng

3-0033413-000 2021.08.31

 

Tên KDCN: Họng nấu của bếp gas công nghiệp

Khách hàng: Lê Tiến Thắng

Số bằng và ngày cấp bằng

3-0032900-000 2021.06.04

 

Tên KDCN: Bao gói cà phê

Khách hàng: Hộ kinh doanh cà phê Thành Được

Số bằng và ngày cấp bằng

3-0032674-000 2021.05.05

 

Tên KDCN: Nắp đậy

Khách hàng: Công ty TNHH Khánh Hưng

Số bằng và ngày cấp bằng

3-0034889-000 2022.05.25

 

Tên KDCN: Đầu nối máy bơm

Khách hàng: Cơ sở cơ khí Vạn Phước

Số bằng và ngày cấp bằng

3-0032216-000 2021.01.25

 

Tên KDCN: Hộp

Khách hàng: Công ty TNHH liên doanh Stellapharm

Số bằng và ngày cấp bằng

3-0030870-000 2020.06.22

 

 

Tên KDCN: Nhà giấy đồ chơi cho trẻ em

Khách hàng: Công ty TNHH thương mại sản xuất bao bì Mai Thư

Số bằng và ngày cấp bằng

3-0031901-000 2020.12.04

 

 

Tên KDCN: Thùng loa

Khách hàng: Nguyễn Đình Đệ

Số bằng và ngày cấp bằng

3-0030375-000 2020.03.11

 

Tên KDCN: Lọ đựng kem

Khách hàng: Công ty TNHH Tigon

Số bằng và ngày cấp bằng

3-0029400-000 2019.10.25

 

Tên KDCN: Xe đẩy hàng

Khách hàng: Công ty TNHH điện cơ Tân Thành

Số bằng và ngày cấp bằng

3-0027866-000 2019.01.03

 

Tên KDCN: Tàu đánh cá

Khách hàng: Nguyễn Thanh Toàn

Số bằng và ngày cấp bằng

3-0029405-000 2019.10.28

 

Tên KDCN: Thanh nhôm định hình

Khách hàng: Công ty TNHH thiết bị giáo dục BA VI CO

Số bằng và ngày cấp bằng

3-0027151-000 2018.08.29

 

 

Tên KDCN: Nhãn sản phẩm

Khách hàng: Công ty TNHH một thành viên thực phẩm sạch Lục Sắc

Số bằng và ngày cấp bằng

3-0028842-000 2019.07.24

 

Tên KDCN: Thiết bị tiết kiệm nhiên liệu cho động cơ

Khách hàng: Công ty cổ phần sản xuất - thương mại - xuất nhập khẩu Anh Lan

Số bằng và ngày cấp bằng

3-0027464-000 2018.10.26

 

Tên KDCN: Khung võng

Khách hàng: Lương Tấn Hoàng

Số bằng và ngày cấp bằng

3-0023998-000 2017.06.05