Hotline: +84 909 393 329
+84 903 693 301

Mẫu đăng ký

FORM ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM

Cập nhật: 18/10/2019 16:27
Form Đăng ký kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam:

- Giấy ủy quyền: theo mẫu Giấy ủy quyền
- Tờ khai đăng ký: theo mẫu Tờ khai đăng ký

Các tin khác

partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis