NHÃN HIỆU VIỆT NAM

NHÃN HIỆU VIỆT NAM

GIẤY CHỨNG NHẬN  ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU ĐÃ ĐƯỢC CẤP

Thành lập từ năm 2007, Công ty SHTT Á Đông đã thực hiện hơn 4000 đơn đăng ký Nhãn hiệu trong và ngoài nước, đa số đã được cấp Văn bằng bảo hộ từ đó giúp các Cá nhân và Doanh nghiệp an tâm phòng tránh các xâm phạm quyền SHTT trong kinh doanh.

 

 LOTHAMILK, hình

Khách hàng:  Công ty cổ phần LOTHAMILK

Số bằng và ngày cấp bằng

40340884000 2019.12.30

 

 

Mela - Stella

Khách hàng: CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH STELLAPHARM 

Số bằng và ngày cấp bằng

40434668000 2022.08.17

 

 

Central Plaza, hình

Khách hàng: Công ty TNHH liên doanh khách sạn Plaza

Số bằng và ngày cấp bằng

40423019000 2022.05.20

 

 

VieOn, hình

Khách hàng: Công ty Cổ phần VIEON

 Số bằng và ngày cấp bằng

40433277000 2022.08.08

 

Đưa Em Về Nhà, hình

Khách hàng: Công ty cổ phần DID TV (VIE CHANEL)

Số bằng và ngày cấp bằng

40423221000 2022.05.25

Tài tiếu tuyệt, hình

Khách hàng: Công ty cổ phần DID TV (VIE CHANEL)

Số bằng và ngày cấp bằng

40423223000 2022.05.25

 New Choice, hình

Khách hàng: Công ty TNHH New Choice Foods

Số bằng và ngày cấp bằng

40182031000 2012.03.29

 

archnest, hình

Khách hàng: Công ty TNHH thiết kế kiến trúc ARCHNEST

Số bằng và ngày cấp bằng

40360394000 2020.08.18

 

 Hebal 5 Công Ty TNHH Thảo Dược Việt, hình

Khách hàng: Công Ty TNHH Thảo Dược Việt

Số bằng và ngày cấp bằng

40343597000 2020.02.04

 

IBOSCO, hình

Khách hàng: Trần Ngọc Đượm

 Số bằng và ngày cấp bằng

40443951000 2022.11.03

 

 

Kim Đế, hình

Khách hàng: Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kim Đế

Số bằng và ngày cấp bằng

40413280000 2022.03.08

 

 

SIG Sing Industrial Gas, hình

Khách hàng: CÔNG TY TNHH SING INDUSTRIAL GAS VIETNAM

Số bằng và ngày cấp bằng

40436324000 2022.08.29

 

Le Bon Marche', hình

Khách hàng: Hộ Kinh Doanh Trần Mỹ Lil

 Số bằng và ngày cấp bằng

40415653000 2022.03.25

 

MG Cod Fishmaw Collagen, hình

Khách hàng: JM INTERNATIONAL (HK) LIMITED

Số bằng và ngày cấp bằng

40404339000 2021.11.22

 

THE MONEST, hình

Khách hàng: Phan Ngọc Văn

Số bằng và ngày cấp bằng

40367935000 2020.10.26

 

Hình

Khách hàng: Công ty TNHH thương mại - dịch vụ Ni Yom Thái

 Số bằng và ngày cấp bằng

40345025000 2020.02.17

 

 

SOM V5, hình

Khách hàng: Ông Văn Mến

 Số bằng và ngày cấp bằng

40373711000 2020.12.21

 

 Thanh Lương Bình Long Nhãn Tiêu Da Bò, hình

Khách hàng: Hội Nông Dân Xã Thanh Lương

Số bằng và ngày cấp bằng

40321442000 2019.06.03

 

 

Đức Trí Phân Bón - Thuốc BVTV, hình

Khách hàng: Hộ kinh doanh Đức Trí

Số bằng và ngày cấp bằng

40441812000 2022.10.14

 

 

LAGROUP, hình

Khách hàng: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Lộc Anh

Số bằng và ngày cấp bằng

40443878000 2022.11.02

 

 

 SAGI

Khách hàng: Công ty TNHH dược phẩm FAMITA

Số bằng và ngày cấp bằng

40443895000 2022.11.02

 

 

Hình

Khách hàng: Công ty cổ phần Đại Lực Đồng Nai

Số bằng và ngày cấp bằng

40444015000 2022.11.03

 

 

sth Sông Thương Yến Sào, hình

Khách hàng: Trần Kim Sương

Số bằng và ngày cấp bằng

40441454000 2022.10.12

 

 

 

 Trại Nấm Bàu Ngư Xám Mười Thúy An Toàn - Tươi Ngon - Vì Sức Khỏe, hình

Khách hàng: Hộ kinh doanh Mười Thúy

Số bằng và ngày cấp bằng

40441751000 2022.10.13


 

 

Lat Valley RETREAT VILLAGE, hình

Khách hàng: Lê Hữu Trung

 Số bằng và ngày cấp bằng

40440125000 2022.09.30

 

 

IAM COSMETICS

Khách hàng: Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phong Vinh

Số bằng và ngày cấp bằng

40428993000 2022.07.06

 

 

LIH PEN [re hon : phục hồi], hình

Khách hàng: Công ty TNHH thương mại - dịch vụ Nguyệt Phú

Số bằng và ngày cấp bằng

40440005000 2022.09.30