Hotline: +84 909 393 329
+84 903 693 301

Lĩnh vực hoạt động ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU/ THƯƠNG HIỆU/ LOGO

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẬP THỂ

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẬP THỂ (NỘP THÔNG QUA TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP)
- Tờ khai đăng ký nhãn hiệu (trong đó liệt kê tất cả các loại hàng...

GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
Để có cơ sở xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, chủ sở hữu cần tiến hành thủ tục giám định sở hữu công...

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU/THƯƠNG HIỆU/LOGO

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU (THÔNG QUA TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP)
* Đối với nhãn hiệu thông thường:
- Giấy ủy quyền (theo mẫu của Tổ chức đại...

GIÁM ĐỊNH NHÃN HIỆU

GIÁM ĐỊNH NHÃN HIỆU
Để có cơ sở xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu nhãn hiệu, chủ sở hữu cần tiến hành thủ tục giám định nhãn hiệu. Khi kết luận...

CHỦ SỞ HỮU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CÓ NHỮNG QUYỀN GÌ?


CHỦ SỞ HỮU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CÓ NHỮNG QUYỀN GÌ?
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (GCNĐKNH) là văn bằng bảo hộ được Cục Sở...

THƯ NGỎ MỜI HỢP TÁC KINH DOANH DỊCH VỤ SỞ HỮU TRÍ TUỆ


Kính gửi: Các cá nhân/doanh nghiệp hữu quan
VPLS/Công ty luật/Doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ khác nhau,…
Tài sản sở hữu trí tuệ bao gồm...

THỦ TỤC SỬA ĐỔI, CHUYỂN NHƯỢNG, TÁCH ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

THỦ TỤC SỬA ĐỔI, CHUYỂN NHƯỢNG ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU
1 Thủ tục sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu
- Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định...

NHÃN HIỆU GỒM NHỮNG LOẠI NÀO?


NHÃN HIỆU GỒM NHỮNG LOẠI NÀO?
Theo Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009, bên cạnh nhãn hiệu thông thường, nhãn hiệu còn bao gồm...

QUY TRÌNH CƠ BẢN THẨM ĐỊNH ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Như đã phân tích, nhãn hiệu không được bảo hộ tự động, chủ đơn phải chuẩn bị hồ sơ đơn gồm các tài liệu như Tờ khai đơn, mẫu nhãn hiệu, Giấy ủy...

CÁC HÌNH THỨC THỂ HIỆN CỦA NHÃN HIỆU

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác...

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Một số Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tiêu biểu do Á Đông đại diện

QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM ĐƠN NHÃN HIỆU

Thẩm định hình thức?
Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định đơn theo các yêu cầu về hình thức, về đối tượng loại trừ, về quyền nộp đơn, cách thức nộp...

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU


Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam?
Tổ chức, cá nhân có thể nộp đơn trực tiếp hoặc ủy quyền cho chúng tôi (là Tổ chức đại diện sở hữu...

CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÃN HIỆU


Nhãn hiệu là gì?
Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân này với hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân...

CHỦ THỂ NÀO CÓ QUYỀN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU?


Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu phải là những dấu hiệu...

CHỦ THỂ NÀO CÓ QUYỀN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU?


CHỦ THỂ NÀO CÓ QUYỀN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU?
Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Dấu...

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẬP THỂ

Về chủ thể: Trong khi, theo khoản 16 Điều 4 Luật Sở Hữu Trí Tuệ, nhãn hiệu (thông thường) là dấu hiệu dùng để PHÂN BIỆT hàng hoá, dịch vụ của CÁC TỔ...

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẬP THỂ

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẬP THỂ (NỘP THÔNG QUA TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP)
- Tờ khai đăng ký nhãn hiệu (trong đó liệt kê tất cả các loại hàng...

partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis