Hotline: +84 909 393 329
+84 903 693 301

Lĩnh vực hoạt động ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

GIÁM ĐỊNH KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

GIÁM ĐỊNH KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP
Để có cơ sở xử lý hành vi xâm phạm hoặc phản đối cáo buộc của người khác về việc xâm phạm quyền sở hữu kiểu dáng...

ĐĂNG KÝ BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP
Theo Luật Sở Hữu Trí Tuệ, kiểu dáng công nghiệp là HÌNH DÁNG BÊN NGOÀI CỦA SẢN PHẨM được thể hiện...

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM


* Theo quy định tại Khoản 13 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2019 (Luật SHTT), kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm...

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp bao gồm các tài liệu sau:
- 05 bộ hình vẽ/ảnh chụp dùng để minh họa cho kiểu dáng. Các hình vẽ/ảnh chụp không được...

CÁC TRANG WEB TRA CỨU THÔNG TIN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP


CÁC TRANG WEB TRA CỨU THÔNG TIN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP
1. Mục đích tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp
- Tránh xâm phạm quyền SHCN đối với các đối tượng...

THỦ TỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, TÁCH, CHUYỂN ĐỔI ĐƠN ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

THỦ TỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, TÁCH, CHUYỂN ĐỔI ĐƠN ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP
1. Thủ tục sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp
- Trước khi...

CÁC HÌNH THỨC THỂ HIỆN CỦA KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP


CÁC HÌNH THỨC THỂ HIỆN CỦA KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP
DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT LUÔN CÓ SẴN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP, BẠN ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ CHƯA?
Theo...

CÁC HÌNH THỨC THỂ HIỆN CỦA KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ, kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc...

QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM ĐƠN ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được xử lý tại Cục SHTT theo trình tự tổng quát như sau:
Xét nghiệm hình thức
Sau khi được nộp tại Cục SHTT, đơn...

CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

1. Kiểu dáng công nghiệp là gì?
Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết...

MẪU BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Một số Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp tiêu biểu do Á Đông đại diện.

partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis