Hotline: +84 909 393 329
+84 903 693 301

Lĩnh vực hoạt động DI CHÚC - THỪA KẾ

NHỮNG NGƯỜI HƯỞNG THỪA KẾ KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO NỘI DUNG DI CHÚC


NHỮNG NGƯỜI HƯỞNG THỪA KẾ KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO NỘI DUNG DI CHÚC
Bộ luật Dân sự quy định, ai cũng có quyền để lại tài sản của mình...

Một số điểm mới chủ đạo của Bộ Luật dân sự năm 2015

Bộ luật dân sự sửa đổi (BLDS năm 2015) đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII ngày 24-11-2015, gồm 27 chương, 689 điều. Bài viết này giới...

partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis