THAY ĐỔI THÔNG TIN GIẤY CHỨNG NHẬN MÃ SỐ MÃ VẠCH

THAY ĐỔI THÔNG TIN GIẤY CHỨNG NHẬN MÃ SỐ MÃ VẠCH

Ngày đăng: 19/01/2022 01:42 PM

  HỒ SƠ THAY ĐỔI THÔNG TIN GIẤY CHỨNG NHẬN MÃ SỐ MÃ VẠCH

  -     02 Công văn đề nghị thay đổi, theo mẫu đính kèm dưới đây:

  https://a-dong.com.vn/upload/elfinder/CV%20Suadoithongtin.docx

  -     02 Bảng đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN, theo mẫu đính kèm dưới đây:

  https://a-dong.com.vn/upload/elfinder/Form-%20Bang%C4%90KDanhmucsanpham.docx

  -     Giấy ủy quyền, theo mẫu đính kèm dưới đây:

  https://a-dong.com.vn/upload/elfinder/giayuyquyen-msmv-suadoithongtin.docx

  -    Bản sao công chứng/chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh,...