THAY ĐỔI THÔNG TIN VÀ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN MÃ SỐ MÃ VẠCH

THAY ĐỔI THÔNG TIN VÀ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN MÃ SỐ MÃ VẠCH

Ngày đăng: 20/01/2022 10:40 AM

  HỒ SƠ THAY ĐỔI THÔNG TIN VÀ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN MÃ SỐ MÃ VẠCH

  -     02 Công văn đề nghị thay đổi thông tin và cấp lại, theo mẫu đính kèm dưới đây:

   

  -     02 Bảng đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN, theo mẫu đính kèm dưới đây:

   

  -     Giấy ủy quyền, theo mẫu đính kèm dưới đây:

   

  -    Bản sao công chứng/chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh,...